Прегледа при проследяващия ви акушер-гинеколог включва ултразвуково изследване, което по нормативите на РЗОК е само два пъти за цялата бременност !!!???, измерване на телесно тегло, артериално налягане, обиколка на корема на бременната, височина на фундес на матка и проследяване на нормалното развитие на плода с необходимата фетална биометрия. Допълнително бъдещата майка получава специализирана акушер-гинекологична консултация с препоръки за хранене, движение, спорт по време на бременността.

Първата визита трябва да се случи в периода 6-7 г.с. Тогава се установява сърдечната дейност на плода и се определя вероятния термин на раждането. Правят се и редица други изследвания като цитонамазка, микробиология на влагалищен секрет, изследване на кръв и урина.

Следващата визита – 11–13 гестационна седмица – е една от най-важните, тъй като това е периодът, когато се извършва първи триместър скрининг тест – познат още като биохимичен скрининг, чиято цел е да установи или отхвърли наличието на вродени аномалии. Има и Пренатестове, които се правят след 9 та г.с. на бременността, които са 99,9% точни за наличието на Генетични заболявания на плода. Могат при желание от страна на бременната да дадат резултат и за пола на плода.

Около 19–23 г.с се прави високоспециализрано изследване с 4D ехограф, което дава възможност за ранна диагностика на нежелани аномалии и успешното им последващо лечение.
Желателно е да бъде направено от Специалист Фетална морфология. По преценка на бременната жена може да се насочи към извършване на фетална ехокардиография – специализирано ехографско изследване на сърцето на плода.

След 28 г.с. към редовната месечна женска консултация на всеки две седмици може да започне да се мониторира сърдечната дейност на плода – т.нар. запис на сърдечни тоновe (NST), особено, при жени с риск от Прееклампсия.

През 30–32 г.с. се прави късна фетална морфология с доплерово изследване. Така се проследява общото развитие на бременността и кръвотока на бебето и плацентарната система.